Privacyverklaring

Practical Software Solutions sro (FitMan) wil op een correcte en respectvolle manier met persoonsgegevens omgaan en de regels van de GDPR respecteren. In deze privacyverklaring leggen we op een transparante manier uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?
Als B2B-bedrijf beschikken wij in principe niet over uw persoonsgegevens, maar over uw bedrijfsgegevens. Toch is het mogelijk dat wij een aantal van uw persoonsgegevens in ons bezit hebben, zoals uw naam en voornaam, persoonlijke adres, mobiel nummer en uw persoonlijke e-mailadres. Wij hebben enkel beschikking over de gegevens die u ons zelf doorgegeven hebt.

Wat doen we met de gegevens?
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden gebruikt en bijgehouden
– voor de algemene klantenadministratie
– om u te contacteren over commerciële acties
– om u te contacteren over nieuwe producten
– om u te contacteren indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– om nieuwsbrieven te versturen
– voor de verzending van uw bestelde pakketten.

Uw gegevens blijven uw gegevens
Wilt u weten welke persoonsgegevens we precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht op. U mag ook vragen om uw gegevens
– te verwijderen
– aan te passen
– over te dragen aan iemand anders.
Stuur even een mailtje naar info@fitman.eu en we doen het nodige. Ook als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, ontvangen wij die graag op bovenstaand e-mailadres. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Bewaartijd
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In de praktijk betekent dat dat we de gegevens bijhouden zolang u klant bent. Na opzeg van uw contract of na uw melding geen gebruik meer te maken van onze diensten, bewaren we deze gegevens nog maximum 5 jaar.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Om toegang te krijgen tot ons administratiepakket met uw gegevens, is inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord altijd nodig. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen uw persoonsgegevens enkel met derden als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Deze derde partijen ontvangen dan enkel die gegevens die nodig zijn voor de realisatie van de dienstverlening. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor boekhouding, bankverrichtingen, klantensupport en het versturen van mailings. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan andere derden geven wij geen gegevens door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen wel persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.